Ứng dụng của sắc ký ion trong phát hiện iốt trong nước

September 2, 2022
trường hợp công ty mới nhất về Ứng dụng của sắc ký ion trong phát hiện iốt trong nước

Ứng dụng của sắc ký ion trong phát hiện iốt trong nước

 

Iốt là các hợp chất ion nhị phân có chứa iốt ở trạng thái oxy hóa hóa trị -1 và là chất điện ly dễ hòa tan trong nước.Iốt là một trong những nguyên tố đầu tiên được xác định là nguyên tố sự sống và được tìm thấy với một lượng rất nhỏ trong nước tự nhiên.

Thiếu i-ốt có thể gây ra bệnh đần độn ở tuyến giáp và bệnh đần độn đặc hữu với đặc điểm là đần độn, chứng microomia, điếc, câm và liệt ở các mức độ khác nhau.Tuy nhiên, khi nồng độ iodua quá cao có thể gây suy giáp.Do đó, mức iodua trong nước cần được theo dõi và không được vượt quá tiêu chuẩn quốc gia!

 

trường hợp công ty mới nhất về Ứng dụng của sắc ký ion trong phát hiện iốt trong nước  0